Saluton !

DKEA, landa asocio en DR Kongo, eldonis lerno- libron en Esperanto kaj Kikongo.

Kikongo estas unu el la parolaj lokaj lingvoj en DR Kongo.