KUNVENO DE DKEA LA 8-AN DE AŬGUSTO 2015
TAGORDO


1. La situacio de la kluboj

2. Pri la jara subvencio de DKEA por la jaro 2015

4. Grava informo

5. Kultura agado

6. Diversaĵoj


1 Situacio de kluboj

Ĝis nun la estraro de DKEA atendas la raportojn de la kuboj, la granda kaj grava tasko por DKEA estas viziti la estraranojn de la kluboj por vidi kiel ili funkcias (la situacio de kluboj). Ankaŭ scii la precizajn adresojn de ĉiu klubo. DKEA-estraro celas havi la liston de ĉiuj kluboj kaj ĉiuj fakgrupoj. La jam listigitaj estas: EGSR, STELARO, BBI, KADEPS, KER, STELANO, VERDA FLAGO por la kluboj kaj; DKEJO, IKUE, ĈIKIEF kaj KEK por la fakgrupoj.


2 Pri la nova sekretario de ILEI

La DKEA estraranoj unuanime decidis ke la prezidanto gratulu (trarete) s-ron Emile Malanda por lia elektiĝo je la posteno de sekretario de ILEI nome de la konga E-movado.


3 Pri la jara subvencio de UEA en la jaro 2015

Ĝis nun DKEA ĉiam atendas la subvencion, siatempe la komitato de UEA diris ke la malnova DKEA-komitato ne plu havis legitimecon, ĉar kadukiĝis ĝia mandato, sekve de tio DKEA ne indis ricevi subvencion.

Nun la nova komitato estas jam elektita kaj starigita en marto kaj bone funkcias. Estas strange konstati ke ĝis nun UEA kaj Afrika komisiono retas mutaj.


4 Grava informo

Http//: esperantodkea.jimdo.com baldaŭ alirebla


5 Kultura agado

Sine de DKEA nun evoluas universitata profesiula muzikensemblo « la Aĝeloj » kiu produktas klasikan muzikon

 

6 Diversaĵoj

Pri la junulara tago DKEJO, la junulara organizo de DKEA, estas organizonta gravan ceremonion okaze de la internacia tago pri la junularo la 12-a de aŭgusto 2015 en la salono Yenge disponigita de mag Batangu Mpesa de la 14a ĝis la 17h 30

Pri la libro Esperanto mu Kikongo, DJKEA informas ke la libro estas nun ekspoziciita en la nacia biblioteko « libro servo » kaj prezentita al la nacia komisiono pri UNESKO. La venonta estrara kunveno de DKEA okazos la

25a de aŭgusto 2015.


Alexandrine Omba, Ĝenerala sekretario

JP Lungikisa,  Presidanto