Prezidanto:  S-ro J.P LUNGIKISA SUMBU "dkeaprezidanto2015@gmail.com"

Vicprezidanto : S-ro Nlandu Luyala Joseph

Kasistino : S-ino Monique BADIENGISA

Financa konsilanto  :  S-ro Jeremie Ngoma

Ĝenerala sekretario : S-ino Omba Alexandrine

Reprezentanto de ILEI: S-ro Jakson Mafuila Mavomo

Honora prezidanto : S-ro Batangu Mpesa

Administra konsilanto: S-ro Paul Alcee MAZANGU

Kultura konsilanto : S-ro Munuku Wamulongo Evariste
Ĉef delegito : S-ro Monshetny Wa Dana